top of page

מי אנחנו

REGAR היא רשת עולמית שהוקמה על ידי אמנים נוצרים המתחברים ומשתפים פעולה זה עם זה כדי לייצר אמנות משמעותית ומשתנה בחברה שלנו. להיות מוסד לא-ממשלתי ובין-דתי.

bottom of page