top of page

מי אנחנו

REGAR היא רשת עולמית שהוקמה על ידי אמנים נוצרים המתחברים ומשתפים פעולה זה עם זה כדי לייצר אמנות משמעותית ומשתנה בחברה שלנו. להיות מוסד לא-ממשלתי ובין-דתי.

איך נולדה הרשת?
במאי 2005 הוזמנו הכמרים אדריאנה פינהיירו דיוגו ולוסיאנה פינהיירו טורס, האחראים על קומפניה רמה בגויאניה, להשתתף באירוע שנקרא * Transform World בג'קרטה, אינדונזיה. *
אירוע זה הפגיש בין מנהיגים חברתיים, אמנים, כמרים ופקידים ממשלתיים מכ -59 מדינות, שם הם מאותגרים והשראו להתכנס סביב פרויקט משותף של אינטגרציה, מוטיבציה ושינוי טרנספורמציה, באמצעות תחומי הפעילות השונים שלהם.
הפגישות נערכו בחלוקה ל- 27 קבוצות עם מוקדי פעולה שונים, שדנו בנושאים כמו: אמנויות, דת, תפילה, חינוך, נשים, משפחה, ממשל, שיווק, שיקום אומה, עוני, חינוך, מנהיגות, נוער, בין היתר.
נדון כיצד כל אזור יכול לתרום לשינוי כלכלי, פוליטי ותרבותי של מדינות. באותה עת, אתגרי המנהיגים הנוכחים לעבוד ביעילות רבה יותר בתחומי התמחותם.

לפיכך, הכמרים החליטו לבטא רשת אמנים המכוונת לתקשורת, גיבוש והקהילה בין אמנים נוצרים לצוותי אמנות, החל בברזיל ובהמשך עד ליבשות אחרות.

מטרה

לתרום למשימה של הכנסייה על ידי עידוד צמיחתם של אמנים נוצרים, בתחומי הפעילות המגוונים ביותר, חיבור באמצעות אסטרטגיית תקשורת, קבוצות אומנויות ואמנים מרחבי העולם, קידום אינטגרציה ביניהם ועידוד פרויקטים המועילים לפעילות תרבותית שלהם תחום פעילות, הרואה באומנות אמצעי לשינוי החברה.

אנחנו עסק בבעלות משפחתית ומופעל.

ראיה
להפגיש אמנים נוצרים ובאמצעות האמנויות השונות, להניע את השינוי של החברה שלנו תחת אדון המשיח.

משימה
המשימה שלנו מסוכמת ב- MICE אשר יהיה ה- M לגייס את ה- I כדי לעורר את ה- C להתחבר ו- E ללמד.

  • להתגייס- לתאם את העבודה השיתופית של אמנים, צוותים וארגונים בכלל לפיתוח פעולות בעלות עניין משותף.

  • השראה- הציעו סובסידיות והכוונה להתפתחות פרטנית וקולקטיבית של שותפים על פי ערכי REGAR.

  • התחבר - הקמת רשת תקשורת ושיתוף פעולה בין אמנים, צוותים וארגונים בכלל, המכסה את תחומי הפעולה השונים שלהם ושפות מרובות לצמיחה וחיזוק הדדי בפיתוח האמנות והתרבות.

  • הוראה - לקדם מפגשים ולפתח חומר דידקטי להכשרה ושיפור אמנים וצוותים בפיתוח אמנות במסגרת REGAR.

עקרונות
אנו מבוססים על 4 העמודים של האמנות הנוצרית: פולחן / אוונגליזם / הוראה / שיקום
רשת האמנויות העולמית של REGAR אינה מפעילה סמכות כנסייתית כלשהי על אף אחד מחבריה ושותפיה. המבנה שלנו נוצר כמנחים שכפי שהמילה עצמה אומרת, הם מופקדים על הקלה וארגון של הרשת. * המבנה שלה מתרחש רק ברמה הארגונית. * על החברים להיות מקושרים לארגון דתי באמצעות כנסייה והנהגה מקומית ולעקוב אחר ערכיהם ועקרונותיהם.

ערכים
אנו מאמינים שאמנות היא שפה אוניברסלית, בעלת ממדים מרובים והיא חורגת מיופי ותהילה, אך היא יכולה להיות אמצעי לגעת בנשמה ולהפוך את המציאות בה אנו חיים, ותורמת לחיים ולהקים את ממלכת האל כדור הארץ.
אנו מאמינים שתנועה עוצמתית של רוח הקודש באמצעות אמנים יכולה לתרום לתקשורת הערכים האתיים של ממלכת האל לכל תחומי החברה, ובכך לעורר השתקפות שיכולה להפוך את החיים הדתיים, הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים של השחזור.
אנו מאמינים כי לאמנויות הנוצריות יש מטרה עיקרית להגיע לאדם שיש לו את התנ"ך כהשראה.

REGAR - רשת אומנויות גלובלית

bottom of page